Heffing Opslag Duurzame Energie uitgelegd!

De wet Opslag Duurzame Energie werd op 29 november 2012 na stemming aangenomen door de Tweede kamer . De partijen die hiervoor hun goedkeuring hebben gegeven zijn : SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, Pvda en SP. Dezelfde wet werd op 18 December 2012 ook door de eerste kamer aangenomen. Tijdens deze ronde van stemming heeft alleen de PVV fractie tegen de wet in gestemd.

Per 1 januari 2013 werd deze nieuwe belastingheffing op verbruik van aardgas en stroom ingevoerd. Deze werd genoemd ,de heffing Opslag Duurzame Energie(ODE). Wat moet men verstaan onder de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) ? De ODE is een toeslag die wordt berekend op elk verbruikte kWh elektriciteit en m³ gas. Deze heffing is net als de Regulerende Energie Belastingen (REB) ingedeeld in staffels van verbruik. Het is ook zo dat men over deze vorm van belasting , BTW (21%) heft . Hierdoor is er sprake van het dubieuze heffen van belasting over belasting. Voor 2014 t/m 2016 waren de tarieven voor elektriciteit en gas:

ODE StaffelElektriciteit 2014-2016 Excl. 21% BTW   
Staffelvant/m201420152016
210.000kWh50.000 kWh0,00270,00460,0070
10 kWh10.000 kWh0,00230,00360,0056
350.000kWh10 miljoen kWh0,00070,00120,0019
ODE Staffels GASvan t/m201420152016
10 m3170.000 m30,00460,00740,00113
2170.000 m31 miljoen m30,00170,00280,0042
31 miljoen m310 miljoen m30,00050,00080,0013
410 miljoen m3 ------0,00020,00060,0009

Kijkend naar de opbouw van de tarieven merkt u dat er elk jaar stelselmatig wordt verhoogd. Het lag in de bedoeling om de publiciteit zoveel als mogelijk te omzeilen tijdens de implementatie. Een gemiddeld huishouden betaalde voor deze heffing in 2013 slechts ca.€ 10 ,- per jaar. In 2014 werd dit bedrag echter verdubbeld en was in 2016 al ruim € 48,-. Het is voor 2017 geschat rond de € 60,-. Opmerkelijk is dat men ook heeft laten vast leggen dat de heffing op gas meer is dan de heffing op stroom . Is dit wel de juiste verhouding? Dit is realistisch bekeken juist het omgekeerde. Het zou in feite beter zijn als de heffing op stroom ruimer zou zijn dan op gas. De opbrengsten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om te investeren in duurzame energie.

Duurzame Energieproductie stimuleren

Het is een doel van het kabinet Rutte 2 om in 2020 het aandeel van duurzame energie flink te verhogen. De projectie ligt rond 16% van de totale energievoorziening. Het kabinet van Rutte 1 heeft ervoor gezorgd dat energieverbruikers via ODE heffing hun bijdrage afstaan .

De gelden verkregen van de ODE heffing worden ingezet om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren . Hiermee vindt de financiering plaats van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) . Deze subsidie (SDE+)  is ter beschikking voor ondernemers die energie produceren zonder het milieu heel weinig of helemaal niet te schaden. Per hoeveelheid opgewekt vermogen ontvangt men een bedrag. Wat houdt dit bedrag in? Dit bedrag is niet anders dan het verschil tussen de inkoop prijs van de grijze energie en de kostprijs van de duurzaam opgewekte stroom (hangt af van het type energie). Dus beter uitgelegd in worden feite de extra kosten voor duurzame energie ten opzichte van grijze energie vergoed.

Doordat de ODE heffingsopbrengst (excl. de BTW daarover) in het SDE+ fonds wordt gestopt is er zekerheid dat de opbrengsten alleen gebruikt worden voor subsidies aangaande investeringen in de productie van duurzame energie. Dit terwijl de gelden verkregen van de REB heffing voor het grootste deel verdampt in de reguliere begroting.

Het aanvragen van de SDE+ subsidie kan zolang er nog een beschikbaar vermogen is .

 

Plaats een reactie