Groei zonneparken legt enorme druk op het Elektriciteitsnet

Het afgelopen jaar is er veel geld gestopt in het opzetten van zonneparken. Men spreekt zelfs van een recordgroei van het aantal zonneparken. Op zich is het niet een slechte ontwikkeling. Het betekent dat Nederland bewust aan het verduurzamen is. De bewustwording dat er ‘groener’ geleefd moet worden groeit alleen maar. Echter brengt deze soms ongecontroleerde groei een paar uitdagingen met zich mee. Het elektriciteitsnet kan de opgewekte capaciteit namelijk niet altijd aan en de beheerders moeten hoognodige maatregelen treffen.

Capaciteitsproblemen door groei zonneparken

Zonne-energie maakt goede tijden door in Nederland. Het afgelopen jaar (2017) heeft men een recordaantal zonneparken opgezet en het lijkt in 2018 zich voor te zetten. Op zich een heel goede ontwikkeling, maar het legt meteen druk op het elektriciteitsnet. De netbeheerders TenneT en Enexis hebben in bepaalde gebieden ( Noord-Drenthe / Zuid-Groningen) al wat last ervaren op het net. De capaciteitsproblemen zijn niet uitgebleven en als men geen noodzakelijke aanpassingen pleegt zal het alleen erger worden. Bij het uitblijven van de aanpassingen zal het bestaande stroomnet de verhoogde capaciteit niet kunnen opvangen. Er zal dan congestie plaatsvinden.

Run op grond  voor de opzet van zonneparken

Zonne-energie is in de lift en men probeert zoveel als mogelijk grond te bemachtigen om het maximale uit te halen. Netbeheerders proberen ook hier een bijdarge te leveren door adviezen uit te brengen waar de gronden gezocht kunnen worden. Dit om een goede spreiding te hebben van de capaciteit die opgewekt zal worden. Ook zullen de netbeheerders uitkijken naar mogelijkheden om de capaciteit van het stroomnet een upgrade te geven. Men hanteert nu een methode om boeren te benaderen die beschikbare grond hebben. In Drenthe en Groningen gaat men naarstig op zoek naar beschikbare gronden vanwege de gunstige prijzen van grond. Elders in Nederland gaat men aanzienlijk meer betalen en zal het dus niet zo aantrekkelijk zijn om daar zonneparken op te zetten. De projectontwikkelaars proberen vooral de boeren te overtuigen om hun land beschikbaar te stellen voor de bouw van zonneparken in Drenthe en Groningen.

De overheid moet wildgroei aan banden leggen

De potentie om groene stroom op te wekken zit er wel degelijk in. Met de opzet van zonneparken in Zuid-Groningen en Noord Drenthe wordt er ongeveer 200 MW aan extra capaciteit opgewekt. Daarnaast heeft men geprojecteerd dat er nog zo een 1.000 MW opgewekt kan worden als de beschikbare gronden worden ingezet. Zonneparken kunnen nu nog zonder al te veel bemoeienis van de overheid opgezet worden. De commercie maakt daar dus flink gebruik van, dat ligt in contrast met het beleid rond de windmolens. Voor het aanleggen van windmolens werden onder andere provincies en gemeenten geconsulteerd. Deze moesten plekken aanwijzen voor de aanleg van de windmolenparken. Bij de aanleg van zonneparken ontbreekt echter zo een regeling. Door het gebrek van sturing vanuit de overheid kan het wel mis gaan lopen. De netbeheerders vragen dus aandacht in deze bij de overheid.

Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie