Problemen met uw netbeheerder? Hoe verder?

Heeft u een klacht doorgegeven aan uw netbeheerder? Komt er maar geen oplossing in? En heeft u reeds de koppen bij mekaar gezet zonder opheldering? Dan heeft u uiteindelijk de keus uit 2 mogelijkheden. U heeft keus om te gaan naar de geschillenbeslechting ACM(Autoriteit Consument … lees meer