Gebruik hernieuwbare energie gegroeid naar 6,6% in Nederland

Nederland heeft in 2017 betere resultaten geboekt qua energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Het afgelopen jaar heeft men een percentage van 6,6% gemeten van hernieuwbare energie. Ten opzichte van 2016 is dat een groei van 10%. Dit alles heeft te maken met de toename van het gebruik van zonne-energie en biomassa ( verbruik van biotransportbrandstoffen). Men probeert dus steeds meer alternatieve brandstoffen te gebruiken om af te stappen van grijze stroom. 

Verbruik hernieuwbare energie stijgt gestadig

In 2017 bedroeg het verbruik van hernieuwbare energie in totaal 138 petajoule(PJ). Zoals eerder aangegeven is dat een stijging van 10% ten opzichte van 2016. Dat is een verbetering. Het  totaal energieverbruik is net als in 2016 stabiel gebleven op 2100 PJ (ook 2017). Hier kunnen we dus uit halen dat het een feit is dat het verbruik van duurzame energie is gaan groeien.

De stijging van het verbruik van zonne-energie bedraagt 31% . Dat staat nu op 9 PJ. Ook is er een record geregistreerd voor het opgesteld vermogen van de zonnepanelen voor zonne-energie. Deze steeg van 800 megawatt(MW) naar bijna 2900 MW. Dat is een recordstijging van ruim 362.50%.

Windenergie heeft ook een toename laten registreren van ruim 15%. Die heeft nu een aandeel van ruim 35 PJ. Dit komt onder andere door het plaasten van 600 MW aan windmolens op zee. De plaatsing was reeds in 2016(boost in opwekcapaciteit), maar men heeft de volle capaciteit pas in 2017 kunnen meten. De totale capaciteit van Windenergie is gemeten op 4200 MW.

groene-energie-vergelijken

Biomassa, de grootste bron van hernieuwbare energie

De grootste bron van hernieuwbare energie is tot nu toe biomassa. Biomassa zorgt in voor 61% van het totaal aan duurzame energie. De stijging van deze hernieuwbare bron betrof ongeveer 8%. Met name het gebruik van biobrandstoffen voor vervoersmiddelen is flink toegenomen met 30%. Het is namelijk verplicht voor leveranciers van motorbrandstoffen om een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie te leveren ten behoeve van het vervoer.

In de centrales en ook bij bedrijven voor elektriciteit is er in 2017 een toename geweest van ruim 20%. Men heeft deze installaties met name ingezet voor de productie van warmte naast elektriciteit. Dit heeft men gebruikt om de naastgelegen industrie te voorzien.

Ook heeft men een zeer lichte stijging gemerkt bij ander verbruik van biomassa. Dat is waargenomen bij bedrijven zoals afvalverbrandingsinstallaties , huishoudens, biogas en bedrijven die alleen op warmte-installaties draaien. De stijging is niet zo groot, maar is wel verwachtbaar dat het steeds zal gaan toenemen de aankomende jaren.

Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie