Engie deelgenoot aan onderzoek naar geothermie

Nederland start binnenkort met een grootschalig onderzoek naar een mogelijke duurzame energiebron, namelijk Ultradiepe geothermie. Er zullen zes consortia mee werken aan dit zeer grootschalig onderzoek. Men wilt zoveel als mogelijk informatie verzamelen en daaruit filteren las geothermie als duurzame energiebroin gebruikt kan worden. Ook Engie doet als vertegenwoordiger uit de regio Utrecht mee aan dit onderzoek. Als technisch energieleverancier is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze ontdekkingen.

Wat is Ultradiepe geothermie?

Men zoekt steeds naar manieren om andere duurzame energiebronnen te ontdekken. Er wordt reeds lange tijd dus ook geflirt met ultradiepe geotehermie als energiebron. Wat is Ultra geothermie en hoe werkt het? Geothermie is de wetenschap die lagetemperatuurwarmtevraag duurzaam moet maken. Het is tot nu toe bijvoorbeeld alleen mogelijk om hogetemperatuurwarmtevraag te verduurzamen door de geothermie op grotere diepten in werking te brengen in tegenstelling tot het huidig proces. Het doel van UDG( Ultradiepe Geothermie) is om warmte te benutten welke ligt op een diepte van 4.000 meter.

Bodemonderzoek voorafgaand

De deelnemers aan het onderzoek zijn de Unversiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en natuurlijk ook ENGIE. Het project draag de naam van GOUD. Als alles goed verloopt kan er alleen al door de regio Utrecht ongeveer 60.000 ton aan CO2 bespaard worden.

Er wordt voorafgaand een bodemonderzoek gedaan om de gelaagdheid van de Nederlandse bodem op verschillende plekken in kaart te brengen. De overheid heeft opdracht gegeven daartoe. Energie Beheer Nederland (EBN) kijkt middels seismisch onderzoek als er aardwarmte in een bepaalde omgeving gewonnen kan worden. Daarnaast komt men door seismisch onderzoek ook te weten op welke diepte de aardwarmte zit en wat er verder nog voorkomt in de bodem. Mocht er uiteindelijke sprake zijn van winning weet dan wel waarmee er rekening mee gehouden moet worden. De reden van dit onderzoek is om een goede of beter gezegd de beste manier te vinden om te winnen en om het op een veilige, verantwoorde manier te doen. Er kan dan verder gewerkt worden op basis van positieve bevindingen.

De data die voorkomt uit het onderzoek zal uiteindelijk gaan bepalen als men voort zal gaan met het winnen van Ultradiepe geothermie. Het moet veilig, verantwoord en ook betaalbaar gewonnen kunnen worden. Dan pas is het een recept voor succesvolle, duurzame energiewinning.

Onderzoek naar kansen

Door het onderzoek naar Ultradiepe geothermie op meerder plekken uit voeren is men in staat om een breder beeld te krijgen van de beschikbaarheid. In de omgeving Alkmaar kijkt men naar mogelijkheden uit om geothermie dé bron van het warmtenet te maken. Een goed voorbeeld is te Westland waar men een warmtenet heeft kunnen koppelenop geothermie (geothermie wordt op drie kilometer diepte gehaald). Dit is stof voor onder andere de Technische Universiteit Delft om hun eigen geothermie-put aan te leggen voor beter onderzoek.

Plaats een reactie