Energietransitie versnellen door schone waterstof uit aardgas

Het ligt in de de bedoeling dat er onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de winning van waterstof uit aardgas. En dat ook met afvang van CO2. Dit onderzoek zal verricht worden door adviesbureau Berenschot en instituut TNO . Men wilt het zodanig regelen dat de afvang al bij de bron plaats vindt. De schone, klimaatneutrale waterstof wordt dan alleen in het energiesysteem in omloop gebracht. De CO2 vindt geen weg naar boven en blijft achter in de zeebodem.

Schone waterstof uit aardgas

Het ontwikkelen van waterstof uit aardgas zou in wezen snel een infrastructuur voor waterstof kunnen laten opzetten. De Noordzee leent zich daarvoor omdat er aldaar veel bestaande gasinfrastructuur  aanwezig is.En ook de mogelijkheid tot opslag is zeer ideaal. De winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas kan positieve effecten hebben aldus de onderzoekers.

Energie opslag- en transportinfrastructuur

De opslag- en transportinfrastructuur voor waterstof kan versneld uitgerold worden. Dit betekent dat de weg vrij wordt gemaakt voor de introductie van waterstof die steeds meer gewonnen zal worden uit duurzame bronnen zoals wind en zon. Deze infrastructuur (nieuw of ombouw) zal een uitkomst zijn ,omdat de waterstof uit zon en wind getransporteerd zal worden. Verder zal er indien er tijdelijk meer aanbod is dan vraag , ook een opslagmogelijkheid zijn. Met de toename van het aandeel duurzame energie zal opslag en flexibiliteit steeds meer aandacht gaan vereisen.

Duurzame toepassingen

Het is verwachtbaar dat waterstof in de nabije toekomst een zeer belangrijke rol zal gaan spelen in diverse duurzame toepassingen. Het kan van toepassing gaan zijn in de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Dit thema zal de komende periode veel besproken worden. Er zijn vele visies en dus ook meerdere wijzen van benadering.

Goedkoopsteenergie.com houdt het altijd informatief. U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door ons simpelweg constant te volgen. De allerlaatste energieaanbiedingen zullen u ook zeker aanspreken. Moet u binnenkort opnieuw een contract afsluiten? De energievergelijker op de website assisteert u graag bij het afwegen van de verschillende mogelijkheden. Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie