Energienota huishoudens wordt opgejaagd door belastingen, hoe verder?

De druk op huishoudens wordt met de dag steeds groter. Men heeft geprojecteerd dat tussen 2017 en 2019 er gemiddeld €200 meer aan energiebelastingen betaald zal moeten worden. Op Prinsjesdag was er reeds afgekondigd dat er een belastingstijging zou komen. Echter heeft de bevestiging van het nieuwe Kabinet gezorgd voor een extra somber uitzicht op de belastingen. Vereniging Eigen Huis heeft doorgerekend en is is tot de conclussie gekomen dat de initieel gestelde tariefsaanpassing overschreden zal worden. 

Zullen energienota’s nog betaald kunnen worden door de doorsnee huishoudens?

De betaalbaarheid van de energienota ligt zwaar op de maag van de Vereniging Eigen Huis. En terecht! Er is veel bekend gemaakt over de energiebelastingen en waarom het ook nodig is. Maar tot nu toe is er maar één ding zeker: energiebelasting gaat zorgen voor een hogere rekening. Wat mag de burgerij dan verwachten als garantie? Daar heerst volstrekte onduidelijkheid over. Er zijn geen signalen als zou de consument er wel of niet iets voor terugkrijgen. Men zou bijvoorbeeld de consument middels een stimuleringsmaatregel ertoe kunnen bewegen om hun woning energiezuiniger te maken.

Vergroeningspoging van het nieuwe Kabinet moet beter bekeken worden

Vergroenen van het belastingstelsel zit hoog op het agenda van het nieuwe kabinet. Echter wijzen alle punten uit het regeerakkoord tot nu toe erop dat de consument een hogere energienota gaat betalen. Er komt ook een tariefsaanpassing voor de belastingen over gasgebruik, terwijl voor de consumenten een afname in de belastingvermindering gaat zijn. Al deze zaken meegnomen in  de berekening betekent het dat de energienota tussen de 2017 en 2019 met gemiddeld €200,- zal stijgen.

De komende jaren zullen de tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas en stroom flink toenemen. Het geld van de ODE heeft als bestemming de kas voor de verduurzamingssubsidies te versterken. Het bedrijfsleven maakt hier dan ook gretig gebruik van. Nu ligt het aan de nieuwe regering om de huiseigenaren te stimulren om energiezuiniger te leven.

Salderingsregeling van zonnepanelen loopt gevaar

Op dit moment wordt de salderingsmaatregel van zonnepanelen gehanteerd voor het terug leveren van elektriciteit. De kans is echter heel groot dat tegen 2020 deze regeling vervangen zal worden door een versoberde regeling. Het wordt dan sowieso onzeker wat de terugverdientijd van zonnepanelen gaat zijn. De nieuwe regeling komt er! Echter is het onduidelijk hoe het eruit zal zien en voor wie het allemaal gaat gelden. Voor degenen die flinke investeringen hebben gepleegd in zonnepanelen is het een tegenvaller. En voor degenen die plannnen aan het maken waren om te investeren zal het wel demotiverend zijn. Minister Kamp heeft afgelopen zomer nog de toezegging gedaan dat de huidige regeling verlengd zal worden tot 2023. Hoe verder?

Huishoudens die op basis van bijvoorbeeld 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas in 2017  gemiddeld €570,- aan energiebelastingen gaan betalen kunnen op hun hoede wezen. De energiebelasting is een afgeleide van de energienota. Het regeerakkoord leert ons dat bedrag tegen 2019 zal zijn opgelopen naar ongeveer €770,-. In  percentage uitgedrukt is dit ongeveer 34%.

Er zal zonder meer uitgekeken moeten worden naar verzachtende maatregelen. De situatie ziet er niet al te best uit, maar de regels en afspraken moeten nageleefd. Goedkoopsteenergie.com houdt u op de hoogte van alle relevante nieuws als het gaat om energie. Verder kunt u ook altijd de energieaanbiedingen op de website met elkaar vergelijken. Dat is de beste manier om uw uiteindelijke voordeel zelf te bepalen indien u uiteindelijk wenst over te stappen.

Plaats een reactie