Duurzame alternatieven voor verwarmen en koelen schoolgebouwen belicht tijdens symposium ‘Zaaien en Oogsten’

goedkoopste energie

De op handen zijnde energietransitie geniet veel aandacht en men werkt dan ook vanuit disciplines om een bijdrage te leveren. Verschillende organisaties, bedrijven, universiteiten en andere stake-holders proberen vanuit hun vakgebied te komen met modellen/oplossingen die helpen bij de energietransitie. Het symposium ‘Zaaien en Oogsten’ … lees meer

Eerdere sluiting Kolencentrales mogelijk

Het kabinet is van plan om aangrijpende maatregelen te treffen ter bescherming van het milieu. Met name klimaatminister Wiebes praat over het eerder sluiten van één of een paar kolencentrales. Dit zal nodig zijn vanwege de aanname dat Nederland mogelijk de doelstelling voor de vermindering van … lees meer

Start bouwwerkzaamheden Warmtekrachtinstallatie in Duiven

goedkoopste energie

Binnenkort wordt er een aanvang gemaakt met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven. Wat voor rol zal deze warmtekrachtinstallatie vervullen? Er zal vanuit deze warmtekrachtcentrale elektriciteit en warmte(verkregen uit houtresten) geleverd worden aan de gemeente Duiven en omgeving. Uiteraard zal dit project gefinancierd moeten … lees meer

Opbrengsten zonnepanelen ook in 2018 verder gestegen

De kwaliteit en rentabillteit van zonnepanelen blijft maar toenemen. Dat komt onder andere door het steeds vernieuwen van technieken. Ook in  2018 ligt de gemiddelde opbrengst van zonne-energie dus ook weer aanzienlijk hoger. De stijgende trend diirt intussen al een paar jaren. Men heeft vergelijken … lees meer