Eindhoven krijgt fondsen om aardgasvrije wijk op te zetten

De gemeente Eindhoven is van plan om ook veranderingen aan te brengen in bepaalde wijken. Het gaat in deze om de verduurzaming van wijken. De wijk ’t Ven zal door fondsen beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aardgasvrij gemaakt worden. Daarvoor heeft men een bedrag groot €4.650.000,- uitgetrokken. Eindhoven staat bekend om haar pionierbuurten en ’t Ven is er één der  drie van deze buurten in de gemeente. In samenspraak met de bewoners van de wijk zal de gemeente alternatieven verkennen ter vervanging van aardgas.

Na onderzoek wilt men tegen eind 2019 een pasklaar plan moet hebben om in fases de mensen te doen overstappen naar  vervangingen voor aardgasverbruik. Dat is het doel van de gemeente Eindhoven. De wijk ’t Ven moet volgens planning tegen 2030 aardgasvrij zijn naar streven van Eindhoven.

Grote uitdaging om ’t Ven aardgasvrij te maken

Het wordt een grote uitdaging om ’t Ven te verduurzamen. Er zijn ongeveer 1.946 woningen en ook 138 andere gebouwen die vóór 2030 aardgasvrij gemaakt moeten worden. Het leeuwendeel van de woningen staat onder beheer van wononcorporaties waaronder ;thuis, Trudo, Woonbedrijf en ook Wooninc.. De huizen onder het beheer van Woonstichting ’thuis worden nu reeds aangepakt. De gebouwen en huizen worden tijdens de renovatie energiezuiniger gemaakt.  Dit proces zal men dus aanhouden de komende tijden in het teken van de verduurzaming. de De rest van de woningcorporaties zullen samen aan de slag gaan en hun voorraad ook aardgasvrij maken. Dan rest nog de particuliere woningeigenaren. Deze zullen moeten inspelen op de stappen van de woningcorporaties. Er zullen zeker mogelijkheden gescahpen worden waaruit particulieren ook een beetje voordel uit zullen kunnen halen. De verduurzaming van grote aantallen woningen zal in deze een belangrijke rol zijn.

Mogelijkheid  op aansluiting warmtenet Meerhoven

Niets wordt aan een toeval overgelaten bij het uitkijken naar  vervanging voor aardgas gebruik. ’t Ven grenst namelijk aan Meerhoven die een gemeentelijke warmtenet heeft. Daar kan dus in de toekomst ook gebruik van gemaakt worden. Er zal dan wel een uitbreiding van het gemeentelijke warmtenet van Meerhoven naar ’t Ven moeten plaats vinden. Van waar komt de warmte? De duurzame warmte komt vanuit de biomassa-centrale in Meerhoven( snoeihout uit de regio). Zo doet het warmtenet haar werk.

Wat is een warmtenet? Per definitie is het warmtenet een netwerk van onder de grond liggende pijpleidingen die warm water transporteren welke gebruikt wordt voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Warmtenetten kunnen een alternatief zijn om aardgasvrij te leven. Er moeten genoeg fondsen en initiatieven zijn om deze transitie gaande te houden. In elk geval zit de gemeente Eindhoven goed op weg.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie