Einde gebruik in zicht van de Standaard cv-ketel

Nederland maakt zich sterk om de duurzame gedachte helemaal te omarmen. Steeds meer veranderingen worden doorgevoerd die te maken hebben met de verdere verduurzaming. En de laatste verhulling in deze is dat men ernaar streeft om de installatie van  CV- ketels stop te zetten. Als streefdatum  heeft men ergens eind 2020. Dan zullen de allerlaatste  gasgestookte cv ketels in Nederland dus geplaatst worden. Men heeft al een paar andere installaties in kaart gebracht die de cv ketel zullen moeten vervangen.

Afbeeldingsresultaat voor gasgestookte cv ketel afbeelding

Voorstellen voor vervanging van de cv ketel

De cv ketels die nog tot die periode gebruikt zullen worden, moeten  na het eind van hun levensduur vervangen worden. De vervanging kan door onder andere zonnewarmte, stadsverwarming, een warmtepomp of een hybride systeem. Een coalitie van diverse stake-holders heeft althans deze voorstellen op tafel geplaatst ter goedkeuring. In de coalitie zitten onder andere: milieuorganisaties (Greenpeace/ Milieudefensie), fabrikanten van cv-ketels, de organisatie van installatiebranche Uneto-VNI en ook een groot deel van de energiesector(Gasunie, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie).

Investeren in nieuwe installatie iets forser dan de cv ketel

Daar het gebruik van de gasgestookte cv ketel  mogelijk stopgezet zal worden, zal u moeten investeren  in een ander systeem. De investeringen kunnen mogelijk een beetje pittig uitvallen. De kosten voor het plaatsen van een cv ketel zijn geschat rond de €2.000,-. Om een warmtepomp op te zetten kost het al gauw ongeveer €9.000,- , terwijl een hybride systeem ook nog eens rond de €6.000,- kost.

Het manifest wordt door de initiatiefnemers overhandigd aan de Tweede Kamer en Diederik Samsom. Na goedkeuring wordt er dan verder werk verricht om het geheel beter in kaart te brengen.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie