Eerdere sluiting Kolencentrales mogelijk

Het kabinet is van plan om aangrijpende maatregelen te treffen ter bescherming van het milieu. Met name klimaatminister Wiebes praat over het eerder sluiten van één of een paar kolencentrales. Dit zal nodig zijn vanwege de aanname dat Nederland mogelijk de doelstelling voor de vermindering van CO2 uitstoot tegen 2020 mis loopt. In deze is het gerechtshof ingeroepen om een bijdrage te leveren ter versterking. Volgens het Urgenda-vonnis is vastgelegd dat de overheid zich beter zal moeten inzetten om deze doelstelling realiseerbaar te maken. Er is dus veel werk aan de winkel de komende maanden.

Aanvullende maatregelen nodig ter realisatie doelstelling

Er zullen veel meer maatregelen nodig zijn om de daling een ‘push’ te geven. De aanvullende maatregelen moeten maken dat de ‘horde’ van 23 procent aan daling van CO2 uitstoot wordt doorbroken. In cijfers gaat om om een gat van ongeveer  4 miljoen ton CO2 welke gedicht zal moeten worden. Maar daar heeft men dus goed over nagedacht inmiddels. Met name de sluiting van de Hemwegcentrale van NUON/Vattenfall kan dus alvast zorgen voor een aanzienlijke bijdrage. Met de sluiting van deze centrale komt er een stoot aan de uitstoot van ongeveer 3 miljoen ton CO2. Vooralsnog staat de sluiting van deze centrale gepland voor eind van het jaar 2024. De planning voor sluiting behoeft dus aanpassing.

Tijdens het recente debat over het Klimaatakkoord heeft de minister te kennen gegeven dat er aangrijpende maatregelen moeten komen. Deze extra maatregelen zullen het proces aanvullend moeten ondersteunen als blijkt dat de eerder gestelde maatregelen niet voldoende blijken te zijn. Het halen van de doelstellingen blijkt een proces te zijn welek constante aanscherping nodig heeft. Het kabinet heeft er in elk geval veel aandacht voor.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie