Duurzame energie wordt grondig bekeken door Waterschappen

Het Energieakkoord moet en zal voortgang vinden. Het kabinet werd de afgelopen week nog van informatie voorzien daaromtrent door de voorzitter van de SER Borgingscommissie. Men heeft zelfs een paar voorstellen gepresenteerd gekregen. Een voorstel die zeker beter bekeken moet worden is het gebruik van waterschappen als opwek locatie voor EXTRA duurzame energie.

Mogelijkheden die waterschappen bieden zijn ambitieus

Op het gebied van duurzaamheid kunnen waterschappen heel hoge ambities neerzetten. Waterschappen komen dus dan steeds beter naar buiten als potentiële locaties om duurzame energie te produceren. Inmiddels wordt er al biogas uit afvalwater gewonnen en men is daarnaast ook bezig met het uitproberen van andere bronnen. Uit het recent gepresenteerde SER-rapport is een heel belangrijk gegeven uit de bus gekomen. De duurzame energiemarkt kan een ‘boost’ krijgen als men het er voor elkaar krijgt om zonneweiden te plaatsen op de beschikbare terreinen. De rioolzuiveringsinstallaties bijvoorbeeld zullen zich perfect lenen daarvoor.

Zuivering van afvalwater met behulp van zonne-energie

Het waterschap Rivierland heeft zeer recent een zonnepark opgezet op het terrein van de rioolwaterzuivering(rwzi). Deze is gelegen te Gorinchen-Oost. Dit eerste zonnepark zorgt er dus voor dat de zuivering van afvalwater op kort termijn energie neutraal zal geschieden.

Waterschappen bieden heel veel mogelijkheden als het gaat om terreinen om zonneweiden op te zetten. Intussen wordt er met het Rijk onderhandeld over de randvoorwaarden om het legaal te maken . Op kort termijn zullen er wel gesprekken gevoerd worden tussen de Unie van Waterschappen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Men wilt sectrorale afspraken maken om de potentie uit te buiten.

GoedkoopsteEnergie.com is de onafhankelijke vergelijkingssite die u naast het vergelijken van energie ook op de hoogte weet te houden van de recente energie ontwikkelingen. Kennis maakt macht en hoe meer u weet over het energie gebeuren des te beter het is. Het is ook goed om ook de energie aanbiedingen mee te nemen in deze. Het besparen kan altijd, maar als u het niet goed aanpakt lukt het niet. Bekijk, vergelijk en stap over naar de goedkoopste energieleverancier.

Plaats een reactie