Duurzame alternatieven voor verwarmen en koelen schoolgebouwen belicht tijdens symposium ‘Zaaien en Oogsten’

De op handen zijnde energietransitie geniet veel aandacht en men werkt dan ook vanuit disciplines om een bijdrage te leveren. Verschillende organisaties, bedrijven, universiteiten en andere stake-holders proberen vanuit hun vakgebied te komen met modellen/oplossingen die helpen bij de energietransitie.

Het symposium ‘Zaaien en Oogsten’ wordt op 21 november georganiseerd om de mogelijkheden te bekijken voor het gasloos verwarmen én koelen van een (school)gebouw. Restwarmte en – koude uit de directe omgeving zullen de bron zijn van de gasloze verwarming. Vandaar dus deze benaderingswijze. Tal van stakeholders zullen meedoen aan dit symposium waaronder: de gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe, De Jacobus Fruytier scholengemeenschap, Kerschoten Energie Neutraal (KEN) en ook Hollander Techniek.

Gasloos verwarmen bekijken vanuit diverse invalshoeken

Hoe zal men te werk gaan tijdens dit symposium? Mogelijkheden voor het gasloos verwarmen en koelen zullen vanuit vier verschillende optieken bekeken worden. De wens voor gasloze verwarming én koeling wordt bekeken vanuit het willen, kunnen , hebben en ook maken van dit product. Diverse sprekers zullen een deel van het symposium voor zich nemen. Zo staat op het program dat Marjolein Tillema namens KEN en de Gemeente Apeldoorn zal spreken over de behoefte voor gasloze verwarming. Hoe zal gasloos verwarmen werken? Dat deel zal door Simon Bos van advies-en ingenieursbureau voor zijn deel rekening nemen. Joep van Doornik neemt voor zijn rekening het onderwerp: beschikbaarheid van de gasloze warmte. Wat zijn de technische mogelijkheden voor gasloze verwarming? U zal er zeker benieuwd over zijn. Daar zal Joris Hemme van Hollander Techniek verder op ingaan. Deze spreker zal een tipje van de sluier voor de aanwezigen lichten.

Daarnaast leveren de leerlingen van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap ook hun bijdrage op dit symposium. De leerlingen zullen hun visie op de energietransitie middels presentaties naar voren brengen. Maar dat is niet alles. Ook zal er genoeg ruimte zijn gedurende de gehele middag voor interactie en het stellen van vragen. Een zeer lijvig programma dus. Uiteindelijk wordt het symposium afgesloten met het nuttigen van een hapje en een drankje.

Wees wijs en vergelijk!

 

 

Plaats een reactie