Duurzaam beleggen, een keus van de Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) staat voor een primeur. Deze bank gaat namelijk als eerste centrale bank de Principles voor Responsible Investment ondertekenen. Wat betekent dit in grote lijnen? Dit betekent dat de bank zich toelegt op het uitvoeren van de ESG-principes voor het belegginsbeleid.

Centrale bank investeert het milieu

Er wordt ruim € 19 miljard belegt door de centrale bank in verscheidene sectoren. De beleggingen die gedaan worden door de bank moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. De investeringen gedaan door de banken zullen gedaan worden moeten een zekere impact hebben op bestuurlijk niveau, sociaal gebied en ook op het milieu. Hoe zal de bank dit monitoren? De bank gaat concreet een filter gaan plaasten bij het beleggen. Zo zullen bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens uitgesloten worden. Dat is onder andere geuit door , Lisanne Cock, de Sustainable Investment Specialist verbonden aan de centrale bank. Dezelfde filter zal ook gebruikt worden om bedrijven die etische normen ontberen te weren, of hun aanschrijven om aan gedragsverandering te praktiseren.

Volgens directielid Job Swank van de centrale bank is het een eerste, maar zeer belangrijke stap in het groot proces. Het is van belang om te tonen waarin de bedrijven beleggen en waarin ze niet beleggen.

Charter Verantwoord Beleggen

Het zogenoemde filter is dé belangrijkste van de vijf pijlers uit het Charter Verantwoord Beleggen gesteld door de centrale bank. De vier andere pijlers handelen over het promoten van groene financiering, het integreren van ESG-criteria, het ontwikkelen van een verantwoorde beleggingsbeleid en ook het rapporteren van activiteiten. De bank houdt bij de ontwikkeling rekening met het doorrekenen van de CO2-voetafdruk van de eigen beleggingsportefeuilles.

Beleid van de MVO

Tot 2025 richt de DNB op twee speerpunten behorende aan het MVO-beleid. Ten eerste zal men zich richten op economische groei zonder schadelijke effecten voor de leefomgeving. Daarbij zullen duurzaamheid, klmaat en milieurisico’s een heel grote rol gaan spelen. Ten tweede gaat men zich ook focussen op het ontwikkelen van een ‘inclusief’ financieel en economisch systeem. In dit systeem zullen de financiële diensten voor iedereen goed toegankelijk gemaakt worden. Deze doelstellingen levert de bank een bijdrage aan de vier SDG’s ( duurzame ontwikkelingsdoelen. Het gaat in deze om de onderstaande doelen:

  •  waardig werk en economische groei-doel 8;
  •  verantwoorde  consumptie en productie-doel 12;
  •  klimaatactie-doel 13;
  •  partnerschap om doelstellingen te bereiken-doel 17.

De bank heeft deze vier doelstellingen dus alvast sterk gemaakt.

Verantwoord beleggen is niet duur

Financiële instellingen kijken reeds geruime tijd uit naar manieren om verantwoord te beleggen. Zo heeft de vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling geconcludeerd dat er aan het begin van dit jaar een rapport is uitgebracht. Daarin is er aangegeven dat verantwoord beleggen voor pensioenfondesen niet duurder is ten opzichte van verantwoord beleggen. Deze informatie heeft u dus een inzicht gegeven van hoe de bank denkt beleggers te helpen.

Wanneer een bank als de CBN initiatieven neemt om het beleggen te stimuleren, moet daar nota van genoemen worden.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie