De windturbine en energie

Een windturbine zet de stromingsenergie van de wind om in elektrische energie (stroom). Energie verkregen via een windturbine noemt men ook ‘groene stroom’. Wind is een onuitputtelijke bron die heel goed gebruikte kan worden ter vervanging van de fossiele bronnen (aardolie, gas en steenkool). Het ligt in de bedoeling dat er meer windparken opgezet gaan worden in de toekomst . Nederland moet een inhaalslag maken om de afspraken na te komen die gemaakt zijn met de andere EU-landen(20% groene stroom van de totale productie) .

Waaruit bestaat een windturbine?

Een windturbine wordt gebruikt om de stromingsenergie van de lucht om te zetten in stroom . Een windturbine is opgebouwd uit de volgende delen :

  • Twee of drie wieken of turbinebladen , men noemt het ook  ‘de rotor’
  • Gondel, hierin bevinden zich de as, een tandwielkast en een generator
  • Mast, de bedieningscomputer zit onderin in de mast samen met de hoofdschakelaar . De hoofdschakelaar zorgt ervoor dat de stroom via een kabel gaat naar het elektriciteitsnet.
  • Transformatorkast, deze staat in bepaalde gevallen naast de mast in geval de spanning omgezet moet worden naar dezelfde spanning als van het elektriciteitsnet.

De Rotor wordt in beweging gebracht door de stroming van de wind. De rotor komt langzaam in beweging  ( ongeveer 18 omwentelingen per minuut) en wordt versneld via een tandwielkast en aan de generator overgebracht. De generator zorgt voor aanmaak van elektriciteit.

Kleine molens

Kleine windmolens zijn speciaal ontwikkeld voor particulier gebruik. Kleine windturbines hebben een tiphoogte (= hoogste punt van wiek in hoogste stand) tot maximaal 15 meter. Ze produceren niet veel energie , maar kunnen vanwege de grootte geplaatst worden in buurten of stedelijke gebieden.  Zo kunnen particulieren geheel of deels in hun eigen energiebehoefte voorzien worden. De kleine windmolens komen in verschillende uitvoeringen.

Techniek van de windmolens

Een windturbine wordt gestuurd door een computer. Bij een “zachte” wind start hij uit zichzelf op en levert bij een windsnelheid van 3 meter per seconde stroom. U kunt dat zien als wanneer de bladeren aan de bomen bewegen. Tijdens stormen , 25 meter snelheid per seconde, wordt de windturbine automatisch stop gezet om geen schade op te lopen.

De turbine kan op afstand worden opgestart via een telefoon – of computerverbinding. Het is ook mogelijk om te monitoren op afstand wat de windsnelheid is en de hoeveelheid energie die de windturbine levert op dat moment.

Gondel van de turbine

De gondel is het bovenste deel van de windmolen .De balden zijn bevestigd aan een as die de gondel binnen gaat . De gondel maakt een draaiende beweging op de mast, waardoor de molen altijd optimaal op de wind gericht kan worden met zijn neus. De gondel biedt ruimte aan de tandwielkast, generator en transformator.

Bladen van de windmolen

De eerste stap voor het opwekken van windenergie is wanneer de wind de rotorbladen laat draaien . De rotorbladen worden versteld (gekanteld)in geval ze meer of minder wind moeten opvangen . De molens hebben sensoren die de kracht en richting van de wind meten . Het is van belang dat de bladen altijd in de wind zitten . Dit wordt kruien genoemd. De rotorbladen zitten bevestigd aan de hoofdas. De tandwielkast zorgt ervoor dat de draaiende beweging van de hoofdas wordt versneld en drijft vervolgens de generator aan . De generator heeft de functie vergelijkbaar met een dynamo en wordt de draaiende beging omgezet in stroom . De molen heeft nog een transformator die de spanning van de stroom verder verhoogt voor transport over grote afstanden. De verhoging van de spanning tijdens transport is nodig zodat er niet al te veel verlies van de opgewekte energie.

Er zijn meerdere energieleveranciers die ‘schone’ stroom leveren . Als Consument heeft u het recht te kiezen met wie u zaken prefereert te doen. Goedkoopsteenergie.com helpt u een handje daarbij. Check op onze site en vergelijk wie de beste voor u is. Ook de aanbiedingen van de leveranciers zijn aan te raden .

Plaats een reactie