De groei van zonnestroom breekt records in de 1e helft van 2017

Duurzame energie zit in de lift. Dat moet overigens wel, omdat de doelen van het klimaat akkoord gehaald moeten worden. En het jaar 2017 is goed begonnen als er wordt gekeken naar de aansluitingen. Het vermogen van daken met zonnepanelen is in de eerste helft van het jaar 2017 flink gegroeid ten opzichte van het vorig jaar. In de randstad is er een groei van 25% geregistreerd in vergelijking met de eerste helft van het jaar 2016. De groei is aanzienlijk aangezien er per maand 1000 nieuwe geregistreerde zonnedaken bij komen. De groei is de afgelopen jaren gestadig geweest, maar in 2017 heeft de groei een explosieve wending genomen. Tot deze constatering komt netbeheerder Steden die dit in de gaten houdt.

Meer aansluitingen van panelen leidt tot meer vermogen

De groei is vooral waargenomen  in de Randstad. Het totaal gemeten vermogen van de zonnepanelen is aldaar 295 MegaWatt(MW). Met dit vermogen is het mogelijk om een jaar lang 87.000 huishoudens te voorzien van duurzame stroom. Bepaalde gemeenten steken met kop en schouders boven de rest uit als het gaat om het opwekken van vermogen. De gemeente Utrecht is nu lijstaanvoerder en wordt gevolgd door Den Haag die samen met Amersfoort de tweede plek inneemt. Den haag was de afgelopen jaren steeds de trendzetter, maar nu is die rol weggelegd voor Utrecht.

Een opvallende vermelding is voor Goeree-Overflakkee die op de vijfde plek staat. Vermeldenswaard omdat dit Zuid-Hollandse eiland ondanks haar geringe aantal huishoudens toch veel  energie opwekt. Het vermogen dat een zonnepaneel opwekt ligt gemiddeld rond de 250 Wattepiek (Wp). Steden heeft gemeten dat een huishouden op Goeree-Overflakkee gemiddeld 400 Wp aan zonnepanelen heeft. Gemiddeld is dat bijna twee panelen per huishouden. In de grotere steden is dit gemiddelde een beetje moeilijker te halen, omdat daar minder ruimte is op de daken om zonnepanelen aan te sluiten.

CO2 uitstoot lager door verbeterde toegang tot zonnepanelen

Zonnepanelen worden steeds beter gemaakt en zijn ook nog stukken goedkoper als vroeger. En door de stabiele Nederlandse economie is het een stuk makkelijker om een paneel aan te schaffen.Dit zorgt dan voor een situatie waarbij de uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen en Nederland ook helpt bij aan het verder verduurzamen. Het overgrote deel van de opgewekte energie wordt niet altijd direct gebruikt en wordt dan maar teruggeleverd aan de elektriciteitsnetten. Er moet een proces zijn om dit alles goed te regelen. Er kan niet teveel stroom vervoerd worden op dezelfde kabels. Controle is nodig om de effecten van duurzame energieopwekking goed in de gaten te houden. De nodige maatregelen worden getroffen om zo het energienetwerk betrouwbaar te houden.

In Zuid-Holland en Utrecht alleen hebben ongeveer 78.000 huishoudens volgens Stedin zonnepanelen. Ook staan er 450 grote installaties geregistreerd op naam van ondernemers . Het is in de praktijk zo dat deze ondernemers soms wel honderden panelen hebben geplaatst op beschikbare daken(stallen of loodsen). Op dit moment wordt het vermogen van de grote installaties in het gebied van Stedin geschat op 52 MW. In de Randstad is dit goed voor 18% van het totaal geregistreerde vermogen van zonne-energie. Dit percentage gaat verder oplopen , omdat de groei van de grote installaties harder is ten opzichte van zonnedaken op normale huishoudens.

Goedkoopsteenergie.com is de website die u op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Loopt uw contract tegen het einde aan? Wilt u gaan overstappen om welke reden dan ook? De energievergelijjker helpt u om de voordeligste aanbieder voor u eruit te lichten. Er zijn een paar aanbieders en dus zeer regelmatig ook energieaanbiedingen. Deze vindt u gegarandeerd op de website van goedkoopsteenergie.com. Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie