De energietransitie kan nu sneller vooruit door het nieuwe regeerakkoord aldus Stedin

Het nieuwe akkoord gaat een positief effect hebben volgens Stedin. Men heeft met de nieuwe set aan maatregelen goede hoop dat de energietransitie verder op tempo gejaagd wordt de komende jaren. Men legt de focus op één belangrijk punt: de aansluitplicht op aardgas bij nieuwbouw verdwijnt uit de wet. Deze maatregel zal een positief effect hebben op het verdere verduurzamingsproces.

Regeerakkoord stuurt naar CO-2 reductie

De reductie van CO2 wordt in het regeerakkoord diepgaand besproken. De nieuwe regering heeft als streven om de reductie van de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen in vergelijking met het het ijkjaar 1990. Mede door dit streven is het van eminent belang dat er ook  gewerkt wordt aan verduurzaming van de gebouwde  gebieden. Men is van plan om de aansluitplicht op aardgas te schrappen bij nieuwbouwwijken. Stedin heeft de afgelopen jaren sterk erop aangedrongen om dit af te schaffen en het is uiteindelijk door de nieuwe regering aangepakt. Het uitfaseren van aardgas is slechts een beginpunt. Het regeerakkoord geeft de aan netbeheerders daarnaast ook de opdracht om samen met de gemeenten te werken aan bepaalde zaken. De regering vindt bijvoorbeeld dat er nagegaan moet worden hoe de woningen en panden het best vergaand te isoleren en ook het best duurzaam te verwarmen. Netbeheerders spelen een cruciale rol bij het komen tot een besluit over verduurzaming van de energievoorziening. Daarom zet de nieuwe regering ze dan ook in de positie om te kunnen handelen.

Industrie en verduurzaming

De industrie wordt in deze ook aangepakt. Er ontstaan kansen voor verduurzaming en nieuwe energienetwerken. Deze kansen worden EXTRA gesterkt door het heffen van een CO2 belasting en ook nog de herziening van de belasting op energie. Stedin kan daaarop inspelen, omdat de Rotterdamse haven in hun verzorgingsgebied zit. Diezelfde haven is de plaats waar de elektriciteitskabels van wind op zee aan land komen. Het ligt in de planning dat deze elektriciteit in de nabije toekomst wordt opgeslagen als waterstof.Het zal dan op een nader te bepalen wijze verder worden vervoerd over land. De groei van wind op zee is een zeer positieve ontwikkeling. Daarnaast leidt ook de groei van de zonneparken tot dringende aanpassingen aan de elektriciteitsinfrastructuur. De aanpassingen zijn nodig om met name de groei van elektrische auto’s te kunnen opvangen.

Het nieuwe regeerakkoord zorgt voor een boost van de energietransitie en Stedin moet als netbeheerder zeker op inspelen. Het verwezenlijken van deze ambitie kan enkel en alleen werken als alle actoren samen werken. De kans op slagen is dan zeer goed in te schatten.

GoedkoopstEnergie.com zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op gebied van energie. De komende periode zal er heel veel te doen zijn rond het energie gebeuren. En u heeft recht op de juiste informatie. De energievergelijker op de website stelt u in de gelegenheid om goed alle energieleveranciers en hun aanbiedingen te bekijken. U kunt dan zelf een besluit nemen over de verdere stappen indien u wenst over te stappen.

Plaats een reactie