De energietransitie, is die wel rechtvaardig opgezet?

Om grootschalig over te stappen naar het gebruik van duurzame energie zal zeker ook wat minder goede elementen hebben. We kunnen dan praten over de sociale consequenties die langzaam maar zeker aan het licht komen. Men heeft in het nieuwe regeerakkoord ook opgenomen om er heel goed naar te kijken. Men is van oordeel dat ook de estetische kant van duurzame energie besproken moet worden. Alle betrokken partijen moeten baat hebben bij de overstap naar het duurzaam energiebeleid. Alleen rijst de vraag: Wie investeert qua geld en maatschappelijke kosten van de energietransitie en welke stakeholders bepalen welke richting naar een volledig duurzame energievoorziening is? 

Is de energietransitie wel rechtvaardig?

Het beantwoorden van deze vragen is niet eenvoudig. Als begin moet men toch wel kijken hoe rechtvaardig de energietransitie daadwerkelijk is. dat is van eminent belang. Er zal onderzoek gedaan moeten worden om te komen tot antwoorden. In dit kader publiceert het ECN in samenwerking met Milieudefensie, Alliander en Tertium nu een bundel van 8 essays. Hierin kunt in lezen over de estische aspecten van de energietransitie. De informatie is gehaald uit bestaande literatuur , voorbeelden uit de praktijk en de ervaringen van onder andere consortiumpartners. De verschillende aspecten van energierechtvaardigheid worden in deze 8 essays breedvoerig besproken.

Wat wilt men uiteindelijk met deze benadering starten?

Men heeft bewust gekozen voor een benadering als deze. Men heeft niet als doel het genereren van concrete oplossingen. Integendeel wilt men juist vragen genereren en een goede discussie op gang brengen. De tijd voor het aandragen van oplossingen heeft men in planning in een later stadium van dit project. Men heeft diverse thema’s waaronder: ‘Plaatsing in 2035: De strijd om de energieruimte’, ‘Digitalisering in 2035:Dynamische energieprijzen en het WK’ en ‘Werkgelegenheid in 2035: Groene Banen, grijze werkloosheid’.

Het consortium is van plan om voor enkele van de thema’s loklae workshops te organiseren. Het doel is om en discussie op gang te brengen rond de waargenomen onrechtvaardigheden en lokale oplossingen ook een ingang te geven. Het subsidieprogramma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren  2017 (MVI) is in een bepaald kader opzet. Het consortium van het ‘Ethiek van de Energietransitie-Project’ gaat een aanjaagstudie initieëren om te praten over ethiek van de energietransitie bekend maken in Nederland. Is het zo dat de energietransitie zal leiden tot nieuwe of verschillende vormen van sociale verdeeldheid? Wie zullen uiteindelijk in 2035 het meest geprofiteerd hebben en wie zullen de verliezers zijn? Welke keuzes, vergelijkingen en oplossingen zullen de komende jaren bekeken moeten worden die dit proces kunnen beïnvloeden? Dit zijn zaken die nu nog onduidelijk zijn, maar de tijd zal wel leren welke kant we opgaan.

GoedkoopsteEnergie.com zorgt ervoor dat u dit ook weet en alvast kan nadenken erover gezien het belang. U zal zeker kunne volgen op de website hoe deze kwestie zijn beloop zal hebben. Daarnaast kunt u zoals bekend in de tussentijd wel ervoor zorgen dat uw duurzame energie goed geregeld is. Dat doet u met de energievergelijker op de site. Die assisteert u bij het berekenen van uw voordeel bij alle energieleveranciers. Ook de allerlaatste energieaanbiedingen ontbreken niet. Blijf op de hoogte.

Plaats een reactie