Conversie naar energielandschappen kan alleen door veranderen denkwijze

Duurzame energie zal binnen niet al te lange tijd overal in Nederland een veel besproken onderwerp van de samenleving zijn. Niet alleen het gebruik , maar ook de aanpassingen die gepleegd zullen worden aan bestaande landschappen. Op een gegeven moment zullen er haast overal een grote hoeveelheid windturbines en zonneparken ingelast worden binnen leefgemeenschappen. Wat moet er gebeuren om deze veranderingen door te voeren? Het aanpassen van de bestaande landschappen gaat moeten, maar zal niet zomaar gaan. Om zulke veranderingen succesvol te doen verlopen gaan we dan ook ons denken moeten aanpassen. Het denken gaat veranderd moeten worden om de landschappen anders in te richten en dan nog mooi én functioneel te houden.

Energie opwekken dichterbij van huis in de toekomst

Door de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie vindt de opwekking van energie bovengronds en in leefomgevingen plaats. Deze ontwikkelingen zullen wel ingrijpende gevolgen met zich meebrengen. En dat voor zowel onze leefgemeenschap als voor het landschap. In de toekomst zullen we spreken van ‘energielandschappen’ en de tijd is nu reeds aangebroken om aan een plan van aanpak te werken. Wat is wenselijk en noodzakelijk om te energietransitie ruimtelijk goed in orde te krijgen? Er zal discussie gevoerd moeten worden en ook onderzoek gedaan moeten worden op het gebied van energietechnologie en landschapsarchitectuur. Dat gaat een noodzaak zijn indien men wenst het geheel in goede banen te leiden.

Men gaat voor het ontwerpen van ‘energielandschappen’ toch wel de manier van denken moeten aanpassen. Het gaat niet alleen om het ontwerpen van hernieuwbare energietechnologieën, maar ook om het ‘inpassen’ in het bestaande gemeenschap.  Dat is pas een uitdaging! Om bijvoorbeeld  zonneparken op te zetten is er ruimte nodig zo groot als de helft van de provincie Utrecht. Dus u begrijpt de belangrijkheid nu. Men zal geheel nieuwe landschappen moeten opzetten rekeninghoudend  met de economische haalbaarheid en ook nog de factor mens.

Conversie van landschappen vereist overtuiging gemeenschappen

De conversie naar deze landschappen zal zeker niet zonder slag of stoot gaan. Men is niet gauw tevreden met beloften over mogelijke voordelen op energiegebied en economisch gebied(werkgelegenheid). Er is niet voldoende draagvlak om bijvoorbeeld grootschalige windenergieprojecten op te zetten. Men plaatst er vaker kritische kanttekeningen achter. Ook zonneparken worden niet altijd met 100% ondersteuning van omwonenden geaccepteerd.

Men heeft een visie waarbij de ‘energielandschappen’ een nieuwe laag zullen vormen in  het reeds bestaand landschap. Een laag die kwalitatief een toevoeging zal zijn voor de gemeenschap. Men wilt de projectontwikkelaars , technologie-ontwikkelaars , architecten en overheden samen brengen. Deze moeten dan de samenlevingen gaan voorlichten over de energietransitie en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun woongebieden. Betrokkenheid van de gemeenschap kan veel doen veranderen. Met afstemming kan er bijvoorbeeld een stadsdeel opgezet worden met daarin bouwelementen die stroom produceren(zonnepanelen met kleuren en prints). De bewoners kunnen dan voorstellen doen over de opzet. Er gaat veel tijd gestoken worden in het plannen, ontwerpen en bouwen. Kan een intensieve samenwerking worden in de toekomst tussen alle belanghebbenden.

Energietransitie als uitdaging

De duurzame energietransitie zal zeker een uitdaging vormen in de toekomst. Maar er zijn zeker redenen om verder te gaan. Het vormgeven van nieuwe landschappen zal succes hebben als de kwaliteit van de leefomgeving en het landschap tekenen van vooruitgang zullen vertonen. Studies zullen moeten uitmaken welke energietechnologieën onopvallend opgenomen kunnen in een bepaald type landschap. Men heeft het over diverse mogelijkheden, is slechts een kwestie van tijd om er echt werk van te maken.

Goedkoopsteenergie.com is meer dan alleen een energievergelijkingssite. We proberen u ook op de hoogte te houden van relevant energienieuws. Duurzame energie is in opmars dus zal er veel nieuws zijn hierover. Op de website vindt u ook de energievergelijker die ten dienst van u staat. Wilt u weten wat uw kosten gaan zijn op basis van uw verbruik? Voer dan uw gegevens in en check stuk voor stuk alle energieleveranciers. Er moet een voordeel zijn! Ook voor de allerlaatste energieaanbiedingen kunt u op de speciale pagina terecht. Een der leveranciers heeft zeker wel een aanbieding voor u. Neem uw tijd en lees de aanbiedingen goed na. Vooral als u toe bent aan het verlengen van uw contract. Of wilt u overstappen? Dit is dan de site om steeds te bekijken voor updates en voordelen. Wees wijs en vergelijk!

 

 

Plaats een reactie