Contract tussen Ekwadraat en Greenchoice loopt door!

Het contract voor het leveren van groene stroom aan energieleverancier Greenchoice is verlengd met het duurzame Energiecluster van Ekwadraat. Het is afgesproken dat de contractverlenging loopt tot en met het jaar 2020, een verlenging van 3 jaar dus! Het energiecluster van Ekwadraat is niets anders dan een samenwerking tussen producenten van biomassa. De groep bestaat uit 32 producenten die met hun biomassa installaties Greenchoice jaarlijks voorzien van ongeveer 190.00 MWh groene stroom. Deze hoeveelheid geleverde stroom komt overeen met het verbruik van ongeveer 75.000 huishoudens.

Nieuw contract komt met EXTRA voordelen

Het nieuw contract dat is gesloten tussen beide gaat verder dan alleen het leveren van ‘groene’ energie. Er zijn afspraken gemaakt tussen Ekwadraat en Greenchoice om zich meer te gaan focussen op de milieukwaliteit van deze productievorm (biomassa). Dat is althans één van de doelen waarop de komende 3 jaren aan gewerkt zal worden. Middels een jaarlijkse rapportage zal Ekwadraat het verder ook onzichtelijker maken welke biomassa precies door de producenten wordt gebruikt. Daarnaast zijn ze een nieuwe methodiek aan het ontwikkelen waarmee men per soort biomassa de CO2 waarde kan vaststellen. Greenchoice zal dan kunnen sturen op de inzet van het type biomassa met de laagste CO2-waarde. Het grootste milieuvoordeel is dan dat u in staat bent om de beste te kiezen op basis van de bevindingen.

Meerdere vormen van samenwerking tussen Greenchoice en Ekwadraat

Het duurzame Energiecluster van Ekwadraat en Greenchoice gaan verder samen ook onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe flexibilitietsproducten voor bioregisters. Als voorbeeld haalt men aan Bioflex. Bioflex is eeen proef voor de levering vamn primair reservevermogen met behulp van de biogasinstallaties. Deze flexibiliteitsproducten brengen voordelen met zich mee. Zo wordt er bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de vraag naar meer duurzame flexibiliteit op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor zullen tekorten en overschotten niet meer aangepast hoeven te worden met behulp van de vervuilende gas-en kolencentrales.

GoedkoopsteEnergie.com zorgt er als vergelijkingssite ervoor dat u naast het vergelijken van energie ook op de hoogte blijft van de belangrijkste zaken aangaande energie. De komende periode zullen er veel ontwikkelingen zich voordoen op de energiemarkt. U heeft het recht om op de hoogte te zijn. Energieleveranciers zullen hun contracten biijvoorbeeld aanscherpen en dat moet gedeeld worden. Goedkoopsteenergie.com doet dat zeker voor u en meer!

 

Plaats een reactie