CO2-vrije waterstof centrale in de nabije toekomst een feit

Het Noorse Statoil, NUON en de Gasunie hebben plannen om samen de Magnesiumcentrale te Eemshaven te transformeren naar een op waterstof draaiende centrale. Dit zullen ze in projectvorm uitvoeren en moet vanaf 2023 een feit zijn. Dit innovatieproject is erop gericht om één van de drie units van de centrale op waterstof te laten draaien. Dit is dan ook een zeer cruciale stap in de richting van een 100% CO2-vrije energievoorziening. Hiermee wordt er door NUON een belangrijke stap gemaakt in de ontwikkeling van hun ‘superbatterij’.

Gascentrales spelen mede door hun flexibele inzetbaarheid een belangrijke rol voor de Nederlandse energievoorziening. In het bijzonder voor de waarborging van de energievoorziening. Naarmate het aandeel van de wind en zon toeneemt des te belangrijker het dan ook wordt om een stabiele energievoorziening te hebben. Het aanbod van deze energiebronnen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Gascentrales kunnen zorgen voor een balans. Wat is cruciaal voor de inzetbaarheid van de Gascentrales? De Gascentrales kunnen zeker goed ingezet worden in de toekomst. Maar dan gaan er aanpassingen gepleegd moeten worden om de CO2-uitstoot danig te beperken dan wel te elimineren. De uitstoot moet volgens het akkoord van Parijs in 2030  al 35% tot 75% lager zijn dan in 1990. Men streeft ernaar om de nieuwe centrales waterstof te laten gebruiken in de plaats van aardgas. De garantie is er dan dat deze centrales tot na 2050 CO2-vrij energie opwekken.

Waterstof toepassen als brandstof

Het eerste innovatieproject van NUON, Statoil en Gasunie heeft als doel de mogelijkheden te bekijken om waterstof toe te passen als brandstof. Daarbij zou één der drie units van de Magnum-gascentrale in de Groninger Eemshaven over kunnen gaan tot de productie van energie met waterstof.Dit moet vanaf 2023 kunnen. Het ontwerp van de Magnum-centrale is zodanig dat het heel geschikt is voor de productie met meerdere brandstoffen. Het zal zich dus heel goed lenen voor dit innovatieproject. Het leertraject wordt dan opgestart om te komen tot een CO2-vrije energieproductie.

Elke partner heeft binnen dit proces zijn specialiteit. Statoil richt zich binnen de samenwerking op de productie van waterstof. Noors aardgas wordt hierbij omgezet in waterstof en CO2. In Noorwegen wordt de CO2 ondergronds opgeslagen voor de Noorse kust. Statoil vangt al ruim 20 jaar CO2 af uit het Sleipner-veld. De Noorse overheid heeft recent het bedrijf nog een nieuwe concessie toegewezen om de opslag te garanderen. De bijdrage van de Gasunie is het bedenken van mogelijkheden voor het veilig transport van de waterstof. De eindbestemming moet zijn de Magnum-centrale. Verder moet Gasunie ook ook modus bedenken voor de tijdelijke opslag van de waterstof. Dan komt NUON aan zet. De waterstof wordt ingezet voor verbranding in Magnum. Het resultaat moet zijn de productie van energie. Het enige dat over moet blijven na de verbranding is voornamelijk waterdamp.

Tussenstap naar ammoniak duurzaam

De eerste stap is om in 2023 waterstof te produceren met aardgas. De tweede stap gaat men proberen uit te voeren in 2030. Dat gaat zijn het produceren van waterstof uit duurzaam geproduceerde ammoniak. De productie hiervan kan uit elektriciteit uit de wind en de zon. Dus bijvoorbeeld bij een overschot aan ‘groene’ energie. Waterstof kan op een later tijdstip vervolgens weer gehaald worden uit de ammoniak. Ammoniak heeft dan de functie van opslagmedium voor waterstof. Magnum wordt daarmee dus een ‘superbatterij’.

Dit alles is nog voor de toekomst. De productie van ammoniak of waterstof uit duurzame energie is nog duur en helaas zijn reserves van groene energie in Nederland nog geen realiteit. De inzet van CO2-neutrale waterstof uit aardgas is dan tot realisatie van het bovenstaande een goede optie. Dit project is opgezet om kennis en ervaring op te doen. Mocht het een succes worden dan kunnen ook andere gascentrales omgebouwd worden in de toekomst.

Waterstof wordt geruime tijd gezien als een belangrijk schakel van de duurzame economie. Er zijn vele veelbelovende toepassingen die de uitstoot van CO2 kunnen verminderen in de elektriciteitssector, industrie en transport. U kunt deze stappen zien als de eerste concrete op deze schaal. Er ontstaan dan nieuwe toepassingsmogelijkheden en kansen om de verduurzaming van de Nederlandse economie verder vorm te geven. De subsidie van de Rijksoverheid is dan wel een top vereiste.

Goedkoopsteenergie.com houdt u ook op dit gebied op de hoogte. Informatief en duidelijk. Voor het vergelijken van energieleveranciers nog steeds de betrouwbare website. Ook voor de laatste aanbiedingen op het gebied van energiecontracten. Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie