CO2-uitstoot verminderen op 4 manieren

Het is inmiddels duidelijk dat er minder CO2 wordt uitgestoten in Nederland. Maar het kan beter. Speciaal hiervoor maakt het kabinet in 2020 geld vrij voor initiatieven die minder CO2 uitstoten. Dat alles staat vast in de nieuwe subsidieregeling. Op welke manieren is het mogelijk om de uistoot van CO2 verder te minmaliseren?

De bij ons bekende SDE+ regeling heeft als focusgebied de duurzame energieopwekking. Daarbij krijgen projecten die wind-en zonne-energie opwekken de voorkeur om subsidie te krijgen. Echter is de energietransitie veel breder. DE SDE++ zal vanuit een andere invalshoek werken. De focus ligt hier op het beperken van de emissie-uitstoot, waardoor er een breder inzetbare subsidie wordt uitgegeven. Nu wordt er nog gewerkt aan de exacte voorwaarden en eisen die gekoppeld zullen worden aan de SDE++ regeling. Het is dus nu van belang om alvast te kijken andere manieren voor CO2 reductie. Hier alvast 4 manieren die mogelijk gehanteerd zullen worden:

Duurzame energie

Duurzame energie zal een zeer belangrijk punt blijven om te komen tot reductie van CO2. De zon en wind zijn namelijk natuurlijke bronnen waarmee er CO2-vrije energie opgewekt kan worden. Er moet uiteindelijk een duurzame energiemix ontstaan die zal moeten voorzien in de behoefte. Het zal de komende tijden duidelijk worden hoe die eruit zal zien. Voor nu moet er wel alvast onderzocht worden hoe stabiel het netwerk is en als er problemen kunnen kunnen ontstaan bij een grote vraag/ weing aanbod scenario. De overheid heeft in der tijd de SDE+ subsidie gelanceerd om de productie van ‘groene energie’ een boost te geven. De resultaten daarvan zijn zeer positief te noemen.

CO2 Hergebruik

Een andere moegelijkheid is om de vrijkomende CO2 op te vangen en op te slaan. Met de opslag kan men de CO2 later weer gebruiken waar dat nodig is. De tuinbouw is een goed voorbeeld van. Hergebruik zal deze sector goed kunnen ondersteunen.  CCS, zoals de techniek wordt genoemd is reeds volop in ontwikkeling. Nederlandse bedrijven tonen zich nu reeds bereidt mee te doen hieraan.

Verduurzaming transport

CO2 -uitstoot wordt vaker veroorzaakt door het gebruik van diesel en benzine. Daar kan er dus veel aan gedaan worden. Door verduurzaming van de mobiliteit kan de CO2-uitstoot danig gereduceerd worden. Daaraan kunnen we denken aan auto’s die elektrisch worden aangedreven of auto’s die op waterstof rijden. De verduurzaming wordt door autofabrikanten erkent en ze storten zich massaal op het produceren van elektrische auto’s( 6 nieuwe modellen verschijnen op de markt in 2019). Verder worden er ook duurzame alternatieven ontwikkelt door vrachtwagenbouwers en scheepsbouwers ter vervanging van de traditionele verbrandingsmotoren.

Digitaliseren

Dit lijkt een vreemde oplossing, maar zeker niet te onderschatten. Digitalisering wordt voor veel gebruikt en haast overal gebruikt. Logistieke processen worden worden efficiënt opgepakt door de ICT-oplossingen die beschikbaar zijn. Hierdoor wordt het stukje transport naar her en der verminderd.

Engie gebruikt bijvoorbeeld nu reeds digitalisering in hun verduurzamingsplan. Door een virtuele energiecentrale te creeëren wordt de balans op het energienet gehandhaafd met relatief kleine bronnen(duurzame). De viruele centrale is van groot belang, omdat bij gebrek aan die de kolencentrale zal moeten voorzien om de balans van energie te herstellen.

Plaats een reactie