CO2-uitstoot lager uitgevallen in het tweede kwartaal van het jaar 2017

Elk jaar wordt er vastgelegd wat de uitstoot van CO2 bedraagt. Op deze manier weet men dan ook wat de trend is. Daalt of stijgt de uitstoot? Cijfers kunnen om deze vraag te beantwoorden heel veel betekenen. Men kiest de diverse sectoren uit en legt de gegevens van de CO2-uitstoot vast. Recent heeft men de cijfers van de uitstoot van het jaar 2017 vergelijken met de vastgelegde cijfers van het jaar 2016. Het gaat in deze om de cijfers van het tweede kwartaal 2017 ten opzichte van 2016.

Minder CO2-uitstoot het tweede kwartaal van 2017

Cijfers worden vergelijken om te kunnen tonen als er een daling of stijging is.  Dat gaat u nu dus ook kunnen zien na dit artikel doorgenomen te hebben. In 2017 heeft het cluster bouwnijverheid, delfstoffenwinning, industrie en landbouw minder CO2 uitgestoten als in 2016. De toegevoegde waarde is wel gestegen met ongeveer 3 procent. Alles opgeteld is dit cluster goed voor ruim 23 procent van de totale CO2- uitstoot(27 procent in 2016).

Als dezelfde vergelijking wordt gemaakt bij de chemische en basismetaalindustrie hebben die wel meer CO2 uitgestoten. De toename is geen verrassing. De gestegen productie in deze sectoren is het voornaamste reden.

Kijken we naar de transportsector dan is de CO2-uitstoot gestegen in het 2e kwartaal met ongeveer 5 procent. In totaal is de emissie van de transportsector goed voor 16 procent. De toename is te wijten aan de vermeerderde vervoersbewegingen over de weg en in de luchtvaart.

Wat de overige dienstverlening betreft was de CO2-emissie geschat op 11 procent. Ten opzichte van 2016 was het 1 procent hoger in het tweede kwartaal. Daar waar er werd bespaard op het verwarmen van bedrijfspanden( minder aardgas gestookt), werd er meer verbruikt voor het transporteren van goederen en personen(motorbrandstoffen).

Tot slot vergelijken we de CO2-uitstoot van huishoudens. Het saldo is nagenoeg in het tweede kwartaal over beide jaren gelijk gebleven. Bij de huishoudens was er een daling van het gasverbruik voor verwarming aan de ene kant. Aan de andere kant is het verbruik van de motorbrandstoffen toegenomen. De bijdrage van de huishoudens aan de uitstoot van CO2 bedraagt ongeveer 16 procent.

Goedkoopsteenergie.com is de website waar u terecht bent voor alle laatste  nieuws op het gebied van duurzame energie.  Ook voor de meest recente energieaanbiedingen moet u even een kijkje nemen op goedkoopsteenergie.com.

 

Plaats een reactie