CO2-uitstoot in de toekomst minder door nieuwe membranen

In de nabije toekomst zal er minder CO2 -uitstoot plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een efficiënte scheiding van gassen bij de productie van zuurstof of waterstof. Er wordt momenteel samen gewerkt om dit realiseren door de Universiteit van Twente en het Duitse onderzoekscentrum Jülich. Nu werkt men nog volgens de dure afscheidingsprocessen. In de toekomst zal men werken met keramische ionengeleidende membranen, die bij zullen dragen aan het verminderen van de CO-2 uitstoot. Dit alternatief kan naar verwachting binnen vijf tot tien jaar beschikbaar komen.

CO2 uitstoot verminderen voor het halen van klimaatdoelstelling

De komende decennia gaat men hard moeten werken wilt men de beoogde beperking van het broeikaseffect bereiken. De duurzame energiebronnen(zon, wind) en het efficiënter energiegebruik zijn dus niet genoeg om deze doelstelling te behalen. Vandaar dat men steeds weer bezig is uit te kijken naar alternatieven voor de opvang en opslag van CO2. Men bekijkt ook gelijk de mogelijkheden voor het efficiënt omzetten van CO2 naar brandstof (Carbon Capture and Utilization CCU). Met al deze mogelijkheden en alternatieven heeft men een prognose gemaakt dat op die manier de CO2-emissie kan verminderen tegen 2030. Men gelooft dat de reductie in Europa 15% minder kan uitvallen met deze ontwikkelingen.

Men gaat de bestaande technieken voor het afvangen van CO2 dus onder het vergrootglas plaatsen. Bijvoorbeeld het chemisch wassen (Water Wash), dit proces is kostebaar en gaat gepaard met veel energieverlies. Niet bepaald ideaal dus. Ook bij de oxyfuel-technologie loopt het mis. Hierbij moeten de brandstoffen CO2 neutraal worden verbrand met zuivere zuurstof. Deze methode is echter ook niet ideaal , omdat de productie van zuivere zuurstof door destillatie bij -190ºC veel energie vergt. Weer een stukje verlies van kostbare energie. Het is dus veel beter en efficiënter als men voor het alternatief kiest. Membranen kunnen ingezet worden die in staat zijn om de zuurstof op te delen. Door de opsplitsing kan men alsnog de zuivere zuurstof verbranden en ook nog zorgen voor de productie van een gas met een heel hoge concentratie CO2.

Meerdere mogelijkheden met membranentechnologie

Het is in de technologie meestal zo dat één ontwikkeling ervoor kan zorgen dat de totale situatie veranderd. Men bekijkt dan ook andere mogelijkheden die daaruit kunnen voortvloeien. Een van de mogelijkheden is de productie van synthetische brandstoffen. Deze ontstaan door de reactie van CO2 met waterstof over een membraan. De samenwerking tussen de Universiteit van Twente en onderzoekscentrum Jülich is bedoeld om keramische ionengeleidende membranen te ontwikkelen. De membranen zijn bestemd voor de membraanreactoren. Deze reactoren kunnen onder extreme omstandigheden zoals hoge temperaturen en hoge druk het scheidingsproces met een chemische reactie combineren. Door het combineren ontstaan er zo synthetische brandstoffen of basischemicaliën.

Goedkoopsteeenergie.com is de website die u steeds weer iets nieuws en leerrijk probeert bij te brengen. Het is de bedoeling dat u veel meer op de site tegen komt dan het standaard vergelijken van energieleveranciers of het bekijken van de allerlaatste energieaanbiedingen. Deze site is de plaats waar de informatie op de juiste manier wordt overgebracht naar u als consument. Heeft u vragen over het overstappen? Ook hier krijgt u de juiste informatie en richtlijnen. Zo voorkomt u onnodig beboet te worden, super handig. Dus voor de juiste begeleiding en service kiest u vanaf heden voor goedkoopsteenergie.com. Weest u ook niet bang om dit met uw familie of vrienden te delen. Wees wijs en vergelijk!

 

 

Plaats een reactie