Biodiversiteit en landbouw krijgen meer gestalte door aanleg zonneparken

Nederland wordt de afgelopen tijden geconfronteerd met een explosieve groei van zonneparken. Echter worden er steeds kanttekeningen geplaatst bij de aanleg van zonneparken. U kunt zich voorstellen dat de discussies dus niet uitblijven. Een vraag die zeker wordt gesteld is: wat is de impact van zonneparken op het landschap en wat voor effecten heeft het op de bodem, biodiversiteit en landbouw? Zonneparken vormen in combinatie met natuur en landbouw een goede basis voor succes. Echter zal men dan moeten uitkijken naar een optimum tussen stroomproductie en de andere functies.

Toename zoninstallaties  met bijkans 50%

Het jaar 2018 is productief geweest qua energieopwekking door zoninstallaties. De energieopwekking is met 46 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Op dit moment is het oppervlakte aan zonnepanelen op daken nog groter dan op land, maar er is wel een stijging geconstateerd bij de aanleg van zonnepanelen op grond. Maar deze ontwikkeling houdt Nederland ook bezig, want er zal schaars grond ingezet moeten worden om zonnepanelen te plaatsen. In dat kader heeft de Minister van LNV dus Wageningen Environmental Research kennis laten doen over zonneparken in relatie tot biodiversiteit, bodem, landbouw en beleving.

Zonneparken brengen financieel gezien meer op

Een zonnepark brengt landbouweconmisch gezien financieel meer op dan grondgebonden akkerbouw of veehouderij. Stoppende boeren zien het opzeten van zonneparken op hun land dus als een zeer verleidelijk alternatief. Blijvende bedrijven krijgen het qua ontwikkelingsruimte iets moeilijker, mede door bepaalde beperkingen die zich presenteren.

Zijn landbouw en zonneparken wel goed te combineren? Deze twee vallen heel goed te combineren. Wel zal men rekening moeten houden met de opzet van de panelen. De factoren zoals de juiste hoogte, op en rond erven, of langs perceelranden zullen goed in acht genomen moeten worden. Wat dat betreft loopt Nederland nog achter op de rest van Europa. Die ervaring moet dus nog opgedaan worden.

Zonneparken en biodiversiteit

De biodiversiteit kan verhoogd worden door de aanwezigheid van zonneparken. Als voorbeeld kunnen we nemen intensieve agrarische gebieden die in de nabije toekomst kunnen profiteren van toename in soorten vegetatie, insecten en vogels. Het leidende in deze is de constante toevoer van licht en water naar de bodem toe. Het aantal panelen, de hoogte en de hellingshoek van de panelen zullen een bepalingsfactor zijn in deze. Het doel is om een optimum voor maximale stroomproductie te realiseren en natuurlijk het behalen van de biodiversiteitsdoelen. Daarnaast zal er ook meer aandacht besteedt moeten worden aan langdurig beheer na de opzet van een zonnepark. Men zal dit gelijk mee kunnen nemen bij het opmaken van het ontwerp.

Zonnepanelen op water hebben meer voordelen

Men is een voorzichtige conclussie aan het trekken dat zonnepanelen op water minder nadelig lijken te zijn dan de opzet op land. Op land presenteren problemen zoals verlies van landbouwgrond en belevingverlies. De voorkeur gaat op het water ook uit naar tweezijdige panelen die het wateroppervlak niet geheel afdekken. Ecologisch gezien zijn deze beter dan de panelen die geplaatst zijn op pontons. De pontons sluiten het wateroppervlak namelijk geheel af van licht.

 

Plaats een reactie