Arbeidsmarkt remt energietransitie, ondanks UNETO-VNI positief uitspreekt over NEV

In Nederland is er een kentering in de energiehuishouding laat de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 zien. Volgens het  recent uitgebracht rapport is er een groei van de hernieuwbare energieopwekking, nemen de besparingen op energie toe en daalt het energieverbruik ook gestadig. Dit rapport wordt als zeer positief besproken door de brancheorganisatie UNETO-VNI. Men is ervan overtuigd dat met deze ontwikkelingen in 2023 een aandeel van 17,3% hernieuwbare energie wordt gehaald. Dat is ruim boven het gestelde percentage(16%) uit het Energieakkoord. Het nieuwe kabinet is nu aan zet, ze moeten namelijk het regeerakkoord snel functioneel maken. Het is niet onmogelijk om een CO2-neutrale gebouwde omgeving op te zetten. Echter moet er dan wel aan gewerkt worden. De NEV (rapport) wordt op jaarbasis opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland, het Planbureau voor de leefomgeving en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Het Energieakkoord brengt positiviteit met zich mee

Het Energieakkoord zal zeker vruchten afwerpen volgens het NEV 2017. Er is een explosieve groei van zonnepanelen bij particulieren waar te nemen. Men heeft in het verleden een prognose gemaakt van 80.000 mogelijke huizen met panelen. Inmiddels ligt dit aantal al over de 400.000 huizen met panelen. De UNETO-VNI doet daarom vanuit hun hoedanigheid op de regering het beroep om de salderingsregeling voor zonnepanelen in de toekomst duidelijk te omschrijven. Zo een regeling is nodig gezien de stormachtige groei. Zonne-energie moet gestimuleerd worden, in tegenstelling tot de blokkades die er nu zijn. De investeringszekerheid moet er zijn voor lang termijn en de UNETO-VNI maakt zich sterk daarvoor.

De vergroening van de warmtevoorziening in woningen en gebouwen blijft volgens de NEV 2017 nog achter. Dat moet met directe stappen vanuit het kabinet Rutte-III snel aangepakt worden. Nieuwbouw zal volgens plannen van het kabinet niet langer op aardgas aangesloten worden. Met de inzet van warmtepompen en zonnepanelen voor de verwarming wordt het gebruik van aardgas overbodig. Het nieuwe kabinet vindt dat op basis hiervan nieuwbouw aardgasvrij en energieneutraal gemaakt kan worden. Daarentegen is het aardgasvrij maken van bestaande bouw een heel andere zaak. Dat zal heel veel tijd, geld en innovatie kosten. Maar ook daar is er goede hoop. Men kan wel circa 50% op het verbruik van aardgas besparen. Men gaat wel een bepaalde toepassing van zonnepanelen, de hybride warmtepomp in combinatie met de cv-ketel moeten inzetten.

Energietransitie en werkgelegenheid

De werkgelegenheid zal volgens de NEV 2017 een flinke “boost” krijgen de komende periode de arbeidsjaren zullen volgens een prognose wel kunnen oplopen tot ongeveer 64.00 arbeidsjaren in 2020. Vooral in de installatiesector leidt de toenemende vraag nu al tot “gat” op de arbeidsmarkt. Er moet dus goed bekeken worden hoe alle resources  goed ingezet moeten worden om het tekort aan technische vaklieden op te vangen. Dit tekort mag niet leiden stagnering van de versnelling van de energietransitie. Het is verwachtbaar dat de komende jaren er grofweg 20.000 extra techische lieden nodig zullen zijn.

Er wordt intensief gewerkt door de technische installatiebedrijven om Nederland energiezuiniger te maken. Men probeert zoveel als mogelijk de doorsnee gebruiker erbij te betrekken. De UNETO-VNI heeft zelf met de regering een convenant ondertekend om tot 2020 ongeveer 50.000 huishoudens en 10.000 klein-zakelijke klanten bij te staan. Men zal helpen bij het besparen van energie en ook zelf ertoe overgaan om duurzame energie te produceren. Als dit plan goed loopt za het bespaard energieverbruik het equivalent zijn van ongeveer 150.000 huishoudens. Binnenkort vindt er ook nog de introductie plaats van  de ‘Duurzame Aanbieder’. Deze tool zal de klant bedienen van advies tot en met de realisatie van werkzaamheden. Dit project zal een initiatief zijn in samenwerking met Bouwend Nederland.

GoedkoopsteEnergie.com neemt het als een serieuse taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van energie. U weet dan wat er gaande is en kan op tijd inspelen als het voordeel voor u kan opleveren. Blijf de website volgen en vergelijk er vooral op los!

 

 

Plaats een reactie