Amsterdam pakt energietransitie aan in verhoogd tempo

De stad Amsterdam heeft een heel ambitieus plan als het gaat om de versterking van duurzame energie. Dit plan houdt ten eerste in dat men het verbruik van energie per inwoner wilt verminderen met 20%. Ten tweede wilt men de productie van duurzame energie met 20% verhogen ten opzichte van het jaar 2013. Om dit plan van de grond te krijgen heeft men een budget van ruim € 850.000 beschikbaar gesteld om mee te werken. Er is voldoende werk om uit te voeren.

Duurzame energietransitie  stimuleren in Amsterdam

Amsterdam staat een grote uitdaging te wachten. Er zijn hoge verwachtingen als het gaat om het verbeteren van de positie van duurzame energie. Men wilt de opwekcapaciteit, productie en het gebruik van duurzame energie aanpakken. Er zal getracht worden om op verschillende manieren duurzame energie een duw te geven. Onder meer het verhogen van het gebruik van zonne-energie. Ook  het aansluiten van meer woningen op het warmtenet zijn zaken die kunnen stimuleren.

Verdeling van het budget aan de hand van op te zetten projecten

Het beschikbaar gesteld bedrag zal verdeeld worden aan de hand van de belangrijkheid van projecten. Deze projecten hebben natuurlijk te maken met de versnelling van het proces ter versnelling van duurzame energie gebruik.

Men heeft bedragen gecommiteerd aan de volgende projecten:

  1. De Zoncoalitie– Er is maximaal € 100.00,- uitgetrokken voor het uitvoeren van projecten die te maken hebben met zonne-energie. Dakbezitters krijgen onder andere de informatie over hoe ze kunnen profiteren van zonne-energie. Ze krijgen haarscherpe adviezen over de keus van een zonne-energiesysteem. Daarnaast wordt er ook begeleiding geboden bij het proces voor subsidieaanvragen.
  2. Aardgasvrij– Voor het aardgasvrij maken van woningen heeft men een bedrag van € 250.000,- uitgetrokken. Dit zal men gebruiken voor adviseren en ondersteunen van woningeigenaren en Vve’s die aardgas willen uitsluiten in gebruik. Ook zal men kleine Vve’s activeren om meer zonne-energieprojecten op te zetten en om de duurzaamheid op te krikken.
  3. Grootschalige zonprojecten– Voor het opzetten van grootschalige zonprojecten op alternatieve locaties heeft men een bedrag van max. € 200.000,- gereserveerd. Voor de projecten die op water of langs infrastructuur opgezet zullen worden is dit bedrag meer dan welkom.
  4. Subsidieregeling Ruimte voor duurzame initiatieven– Voor de ondersteuning van grotere duurzaamheidsinitiatieven is een bedrag van € 300.000,- EXTRA gereserveerd. Men wilt de bestaande subsidieregeling Ruimte voor duurzame initiatieven verder toegangkelijk maken voor grotere duurzaamheidsinitiatieven.

Aanname van het ‘vijfde versnellingspakket’ beklonken

Op 24 april 2018 werd het voorstel door het college B & W aangenomen. Het ” vijfde versnellingspakket” werd aangenomen zodat met een extra bedrag van maximaal € 850.000,- de doelstellingen van de Agenda Duurzaam Amesterdam op een eerder stadium gerealiseerd kunnen worden. Hoe sneller de transitie, des te beter de stad Amsterdam zal draaien. Zo een initiatief dient een dus voorbeeld te zijn voor de overige steden en moet zeker opgevolgd worden. Elk initiatief om Nederland groener te maken moet ondersteunt worden. Uiteindelijk zal dus totaal Nederland er profijt aan hebben. De rest van Europa werkt ook hard aan de verdere verduurzaming en het lukt. Waarom ook niet in Nederland?

Duurzame energieleveranciers, altijd belangrijke factoren

Het opwekken en leveren van duurzame energie wordt alsmaar belangrijker.Maar wat als u samen met een energieleverancier kan zorgen voor extra groene energie?  Als consument kunt u zelf ook een bijdrage leveren door ook zelf energie op te wekken. Is uw dak beschikbaar? Bekijk dan de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. De extra zonne-energie kunt u dan weer delen met een andere consument. Daarnaast kunt u zelf ook inversteren in windparken die op land of te water worden opgezet.

Zo zijn er tal van manieren waarbij u ook een bijdrage kunt leveren aan het verduurzamen. Neem groene energie af en ondersteun ook de verduurzaming van Nederland. Op GoedkoopsteEnergie.com kunt u de aanbiedingen bekijken en met elkaar vergelijken. Door energie te vergelijken krijgt u een goed beeld van de voordeligste energie aanbiedingen en waar het voordeel ligt. Bespaar dus honderden euro’s door eenvoudig de overstap te maken. Niet twijfelen, maar doen. U laat nodeloos veel geld liggen door niet over te stappen. Volg de trend en stap over, het werkt wel degelijk. Deze energievergelijkingssite staat klaar om u te adviseren en verder van dienst te zijn.

Plaats een reactie