Alternatieve energiesoorten

Alternatieve energie kan het best omschreven worden als alle energievormen die verschillend zijn van de klassieke energievormen (kolen , gas en olie) , nucleaire brandstoffen en opwekking middels grootschalige waterkracht.

Toekomst alternatieve energie

Alternatieve energie gaat in de toekomst steeds meer gaan betekenen voor de wereld ,omdat er volgens  diverse studies is gebleken dat de fossiele bronnen langzaam aan het uitputten zijn . Het gebruik van elektriciteit gaat de komende jaren ook gestaag toenemen naarmate de levensstandaard en het welvaartspeil stijgt over de wereld.

Klassieke en nucleaire bronnen

Het gebruik van de klassieke en nucleaire bronnen komt dan onder druk te staan door :

  • De voorraden aan fossiele en nucleaire grondstoffen worden beperkter met de jaren . De reserves die miljoenen jaren zijn opgebouwd worden door met name de industrie met een hoog tempo opgewekt en verbruikt.
  • Fossiele brandstoffen hebben zeer nadelige effecten op het klimaat en het milieu. Zo bevatten de rookgassen name schadelijke gassen , zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden . Deze kunnen met bepaalde methoden wel verwijderd worden . Anderzijds hebben we ook de CO2-uitstoot , de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect.
  • De landen die nucleaire energie opwekken worden steeds meer onder druk gezet om hun operaties aft e bouwen en deze uiteindelijk stop te zetten . Gebieden met nucleaire centrales hebben veel inwoners met zichtbare effecten en het milieu verslechterd vaker ook .
  • Door de ongelijke verdeling van voorraden van fossiele brandstoffen over het aardoppervlak , is het zo dat uitsluitend of voornamelijk gebruik hiervan leidt tot economische kwetsbaarheid.

Innovaties

Door innovatie en ontdekkingen zijn er andere soorten van energiebronnen ontdekt die vrijwel geen nadelige effecten voor met name het milieu en de mensheid hebben . Er zijn weliswaar uitdagingen die ervoor zorg dragen dat de maximale potentie nog niet bereikt kan worden . Investeren in alternatieve energie is niet goedkoop , maar gelet op de ontwikkelingen waarbij energie opgewekt en opgeslagen kan worden is er zeker vooruitgang.

 

De belangrijkste soorten alternatieve energie even op een rijtje

  • Zonne-energie
  • Waterkracht
  • Windenergie
  • Biomassa
  • Afvalverwerking
  • Zonneboiler

Deze soorten van alternatieve energie zijn in ieder geval wel milieuvriendelijk en maken goede ontwikkelingen door zodat ze goedkoper aan de man gebracht kunnen worden .

Plaats een reactie