Aankomende stijging 2018 van Energierekening met gemiddeld €70,- baart zorgen

Het komend jaar zal naar alle waarschijnlijkheid de energierekening van consumenten met gemiddeld €70,- toenemen. Dit komt niet door verhogingen die de energieleveranciers zullen toepassen. De verhogingen die zeker een tegenvaller zullen zijn, komen door de geprojecteerde belastingverhogingen. De stijging heeft als primaire grondslag de stijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) en aan de andere kant de aankondiging van het kabinet om de energiebelastingen tijdelijk te verhogen. De afgelopen weken is er veel gesproken over de verwachte stijging in de zorgpremies. Dit is al een zeer gevoelig discussiepunt. Doordat dit breed wordt uitgemeten in de media verliest men de focus op de aankomende stijging van €70,- op de energierekeningen. Moet er ook niet meer aandacht besteedt worden aan deze sluipende verhoging?

Het kabinet heeft eind 2016 een nota de ronde doen gaan waarin stond dat de ODE voor een gemiddeld huishouden ongeveer €93,- per jaar zou bedragen in 2018. Met het nieuw wetsvoorstel zal dit bedrag bijgesteld moeten worden naar ongeveer € 108,- per jaar. Dit wetsvoorstel werd gepresenteerd door minster Kamp.

Verhoging met het oog op Duurzaamheid

Het is gebruik dat elk jaar de ODE-tarieven worden vastgesteld. Dat gebeurt op basis van de laatste gebruikscijfers die komen van de hand van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er moeten investeringen gedaan worden in duurzame energie en het geld moet ergems vandaan gehaald worden. Vandaar dat de ODE dus geheven wordt. Elk jaar is er een stijging van de investeringen en moet er dus steeds meer geld beschikbaar gemaakt worden. Dat komt dus van verhogingen als dat van de energiebelastingen. De investeringen voor het jaar 2018 heeft men tot nu toe gesteld op 1 miljard euro. Best een aardig bedrag!

Ten opzichte van de CBS-ramingen is het verbruik van gas en elektriciteit gedaald. Om dit verschil goed te maken heeft men het besluit genomen om de ODE tarieven te verhogen. Een huishouden betaalt met deze verhoging gemiddeld €50,- méér.

Daarnasst heeft men nog een andere verhoging erbij geplaatst: de energiebelasting. Men is van plan deze tijdelijk te verhogen in 2018 en 2019. Men acht het nodig om zodoende ongeveer 200 miljoen euro op te halen voor energiebesparingsmaatregelen bij de woningcorporaties. Er moeten investeringen gepleegd worden. Doet men dit in mindere mate, dan zullen de doelstellingen uit het Energieakkoord NIET gehaald worden.

Voordeel is er nog altijd te halen

Heeft u ook nog een hogere energierekening? En baalt u toch wel daarvan? Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt heeft dan duidelijk advies voor u: vergelijk er maar op los en stap over naar een andere energieleverancier. Het kan zijn dat uw huidig contract geen voordeel meer voor u heeft. Het is dan tijd om eeen voordelig contract te kiezen in geval uw contract bijvoorbeeld afloopt. GoedkoopsteEnergie.com is de website die u informeert over wijzigingen als deze en ook inspringt om u te helpen. U kunt op de website de energievergelijker gebruiken om uw voordeel te identificeren. Om u op weg te helpen ziet u op de website van goedkoopsteenergie.com ook de laatste energieaanbiedingen.

ODE- tarieven voor de huishoudens in het jaar 2017 en 2018

** Let wel:  het jaarbedrag is berekend op een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh en 1.500 m³ gas.

 ODE gas per m ₃ (excl.BTW)ODE elektriciteit per kWh (excl.BTW)Jaarbedrag huishouden (incl.BTW)
2017€ 0,0159€ 0,0074€ 60,20
2018 (2016 projectie)€ 0,0244€ 0,0114€ 92,57
2018(wetsvoorstel)€ 0,0285€ 0,0132€ 107,63

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie